תקנון האתר
מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בן מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
1. האתר מנוהל ע"י ציון עזרא שירי – צ'יק צ'ק ג'וק. רחוב קיבוץ גלויות 32 פתח תקווה.
טלפון 1-700-500-889.
2. השימוש באתר זה על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להכמה מצדך לתנאים אלה.
4. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
5. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
6. אין לעשות באתר או באמצעות כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
9. האתר מציע מעת לעת שירותים למכירה. על מנת לרכוש את השירות עליך להזין טופס – ביצוע רכישה. הזמנה מקוון את הפרטים המבוקשים. עליך למסור רק את הפרטים הנכונים, מדויקים ומלאים על מנת למנוע ככל האפשר תקלה בהזמנה. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנהלת האתר לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
10. הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים והשירותים – מוצרים באתר למעט ביחס למוצרים במבצע שצויינה לגביהם כמות מקסימלית.
11. רכישות באתר ניתן לעשות מגיל 18 ומעלה בלבד.
מדיניות משלוחים
1. זמני האספקה להם מתחייבים החברה ו/או ספקים מצוינים בדף המוצר של כל מוצר (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' – ה' למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. עם זאת החברה ו/או הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.
2. במועד מילוי פרטי ההזמנה על מבצע הפעולה לבחור באפשרות של אספקת המוצר כפי שיפורט בדף המוצר. זמן אספקת המוצר יקבע בהתאם לבחירת מבצע הפעולה של אופן הספקת המוצר.
3. החברה ו/או מי מטעמה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כגון שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה.
4. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
5. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מספוקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי החברה ו/או הספקים ואינם בשליטתם, ומבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד הספקים ו/או מי מטעמם עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח. למען הסר ספק – "אחריות מוצר חליפי במקרה שבר" לא תקפה בעת משלוח בדואר ישראל .
6. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם החברה ובכפוף לרשימת הישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד לכתובת למשלוח למעט במקרים חריגים כפי שהם מפורטים בתנאי המשלוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת למשלוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב ביטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי החברה ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצויינו לעיל, תהיה החברה הפוסקת הבלעדית.
7. יובהר כי דמי המשלוח בהם מחוייב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוצהר כי כל משלוח מבטוח על ידי חברות השליחים ו/או דואר ישראל .

11. מחירים ותשלומים

1. חיוב התשלום עבור מוצר יתבצע באמצעות אמצעי התשלום שאת פרטיו מסר מבצע הפעולה. במחיר שפורסם בדף המוצר בעת הזמנת המוצר, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ו/או בעגלת הקניות ו/או בקופה.
2. החברה תהיה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע. מבצע פעולה הוא המחיר המפורסם באתר בעת שהושלם תהליך ההזמנה.

3. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
4. יובהר כי במידה ונבחרה אפשרות התשלום באמצעות נציג טלפוני, נציג האתר יעשו כל מאמץ להשיג את הקונה תוך יום עסקים אחד. על הקונה לעשות עד כמה שניתן באופן סביר להיות זמין ולקבל את השיחה. במידה ולא יצלח על נציגי האתר להשיג את הקונה תוך יום עסקים האמור, ישלח מייל ומסרון אל הלקוח לתאום מועד שיחה אפשרי. והיה ולא היה מענה במשך 2 ימי עסקים נוספים, תבוטל ההזמנה באופן חד צצדי והמוצר יוחזר אל מלאי החנות. מודגש בזאת כי המוצר לא ישלח אל הלקוח לפני מסירת פרטי תשלום ואישור חיוב מחברת האשראי.
5. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, מובהר כי כל קנייה בסכום הגבוה מ-1500 ש"ח בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה יתבקש במעמד קבלת הטובין לחתום על שובר אישור תשלום באשראי.

14 ביטול רכישה/ החלפת מוצרים
1. כל רכישה שבוצעה באתר, יכול מבצע הפעולה לבטלה עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם החברה. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה לביטול הזמנתו, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למחסני החברה, או לחילופין, לבקש מהחברה שתשלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה על חשבונו של מבצע הפעולה. לאחר החזרת המוצר יזוכה מבצע הפעולה במחיר ששילם עבור המוצר, בהתאם לאמור בסעיף 13.3 להלן.
2. למבצע הפעולה ישנה אפשרות להחליף את המוצר שרכש באתר במוצר אחר המוצג באתר. בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. להחלפת מוצר כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם החברה. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה להחלפת המוצר, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למחסני החברה, או לחילופין, לבקש מהחברה שתשלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה ו/או לספק על חשבונו של מבצע הפעולה. לאחר החזרת המוצר יזוכה ו/או יוחויב מבצע הפעולה בהפרש שבין המחיר ששילם עבור המוצר הראשון לבין המחיר של המוצר השני (החלופי), בהתאם לאמור בסעיף 13.3 להלן.
3. במקרה של ביטול רכישה ו/או החלפת המוצר כאמור, אם כבר סופק למבצע הפעולה, על מבצע הפעולה חלה חובת החזרת המוצר למחסני החברה או חובת מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני החברה. גם במידה והמוצר נשלח למבצע הפעולה אך טרם הגיע אליו, יחוייב מבצע הפעולה בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14(ה) בחוק הגנת הצרכן: לרבות הוצאות או התחייבוות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או בשל ביטולה. זיכוי כרטיס האשראי יהיה בקיזוז 5% מסכום הרכישה ובקיזוז דמי המשלוח. במידה ומוצרים שנשלחו לבמבצע הפעולה הינם פגומים בעת קבלתם, על מבצע הפעולנ להודיע על כך לחברה במייל מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. מבצע הפעולה ישלח את המוצר על חשבונו. היה והמוצר הינו פגום, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע למבצע הפעולה להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם מבצע הפעולה יקבל הצעה כאמור, ישלח אל מבצע הפעולה המוצר החדש על חשבון החברה, לאחר החזרת המוצר הפגום והוא יזוכה בגין מחיר המשלוח לחברה. אם סרב מבצע הפעולה להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של מבצע הפעולה בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהחברה קבעה כי המוצר פגום.
4. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התבררשהם פגומים . במקרה של מוצר פגום מבצע הפעולה רשאי לשלוח לחברה את המוצר ולצרף את חשבונית המס שקיבל ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שתתקבל פניית מבצע הפעולה, תפעל החברה כאמור בסעיף 13.3 לעיל, ומבצע הפעולה יוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי החברה ו/או הספק, או לחילופין יוכל לבטל את הזמנתו. הזכות להחזיר ו/או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14(ג) לחוק להגנת הצרכן, תשמ"א 1981. על פי סעיף 14 (ד)(4) לחוק הגנת הצרכן לקוח לא רשאי לבטל עסקה שבה בוצעו שדרוגים במיוחד בשביל הלקוח, להלן ציטוט הסעיף: "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".
5. מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, בין אם התקבל המוצר אצל מבצע הפעולה ובין אם לא, ביטול הזמנה ייעשה במייל למוקד השירות של החברה. עם זאת, לאחר קבלת המוצר, ביטול ההזמנה ייעשה כאמור לעיל, וזאת עד 14 מיום קבלת המוצר.
6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שיקרי, מעליב, משמיץ, מאיים פוגע בפרטיות הזולת,פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
7. הנך אחראי אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
8. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת שלא ברשות בכתב מבעלי האתר.
9. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ-5 נמענים.
10. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
11. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לכגרוע מכלליות האמור לעיל. לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
12. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לתכנים והתמונות באתר הם של הנהלת האתר, ואין להשתמש בהם ללא רשות בכתב מבעלי האתר, מלבד שיתופם במדיה החברתית בהקשר לאתר.
14. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות, "באנרים" או כל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
15. הימצאותם של הקישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת.
16. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בפתח תקווה.

17. מדיניות משלוחים אנו מבינים בצ'יק צ'ק ג'וק, כי החשש הגדול ביותר שעומד בפני הלקוח בעת רכישת תרסיס להדברה עצמית באינטנט, הוא החשש כי החומר יגיע ללקוח נוזל. אנחנו בצ'יק צ'ק ג'וק עושים כל מאמץ להבטיח את שלמות המשלוח, הן באמצעות אופן אריזתו והן באמצעות בחירת ספקי השילוח איתם אנו עובדים. "אחריות מקיפה" – עם זאת, והיה והמוצר הגיע אלייך שבור או פגום מכל סיבה שהיא, אנו נחליפו באופן מיידי ועל חשבוננו במוצר זהה או שווה ערך. בכפוף למלאי הקיים. והיה ולא נוכל לספק מוצר חליפי, נזכה אותך באופן מיידי.
ברכישה רגילה עלות המשלוח היא במחיר אחיד של 30 ש"ח לכל חלקי הארץ, על ידיד שליח שמגיע עד לביתך, חוץ ממושבים, ישובים או קיבוצים אליהם המשלוח מגיע עד ליחידת הדואר.
בימי חול (א-ה) במשלוח באמצעות שליח, אנו עושים כל מאמץ כי המוצר יגיע אליך תוך 72 שעות.
ניתן לאסוף את המוצרים באופן עצמאי מהחנות. יש ליצור קשר לתיאום האיסוף בטלפון 1-700-500-889. במידה ובחרת באפשרות של איסוף עצמי, המוצר ישמר לך במחסן במשך חודש מיום הרכישה. מעבר לזמן זה יוחזר המוצר למדף למכירה חוזרת, וישמר לך זיכוי בחנות על גובה סכום הרכישה.

פרטיות המשתמש באתר
לצורך קבלת הצעה, השלמת הזמנה ו/או מסירת מידע נוסף יתבקש הלקוח להשאיר באתר פרטים אישיים (כגון שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא''ל). מידע זה נדרש לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח. מידע זה לא ימסר לצד ג', למעט במקרים בהם נהיה מחויבים לכך על פי חוק ו/או הוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מרשות מוסמכת לכך.

מידע הכולל נתונים של אמצעי תשלום אינו נשמר, מאוחסן או נרשם במערכות המידע של צ'יק צ'ק ג'וק. אלא נשמר במערכות המידע של חברה המתמחה במתן שירותים מסוג זה והינה בעלת תקן PCI.

x

#{title}

#{text}

#{price}